top of page

Politica de confidențialitate

Vă mulțumim pentru interesul față de societatea noastră, de produsele și/sau serviciile noastre. Când intrați într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințați informațiile dumneavoastră. Aceste informații, astfel cum se găsesc prezentate în cadrul acestui document (denumit în continuare „Politică de confidențialitate”) sunt foarte importante și vă rugăm să le aveți în vedere.

 

Considerăm protecția informațiilor ce privesc vizitatorii, clienții, potențialii clienți, reprezentanții legali ai partenerilor contractuali, furnizori sau colaboratori ai ENEVO ENERGIE S.A., numiți în cele ce urmează în mod colectiv “Utilizatorii” site-ului nostru: https://enevoenergie.ro/, ca fiind o problemă de maximă importanță, astfel încât depunem toate eforturile necesare pentru a va simți în siguranță atunci când ne contactați, când accesați produsele și serviciile noastre și totodată când ne transmiteți datele dumneavoastră cu caracter personal prin accesarea/utilizarea site-ului nostru.

Prin prezenta Politică de Confidențialitate explicăm aspecte precum: regulile și scopul prelucrării datelor dumneavoastră personale, drepturile pe care le aveți, precum și responsabilitățile noastre din punct de vedere al prevederilor legale aplicabile tuturor Utilizatorilor sau vizitatorilor site-ului https://enevoenergie.ro/ (denumit „site-ul”), în măsura în care acestora li se colectează și implicit prelucrează datele cu caracter personal.

Totodată, prin prezenta Politică înțelegem să ne îndeplinim față de toate categoriile de persoane fizice ale căror date cu caracter personal le prelucrăm în cadrul activității noastre (în calitatea acestora de “Persoane vizate”) obligația de informare în conformitate cu prevederile art. 13-14 din Regulamentul UE nr. 679/2016 - Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare “RGPD”).

 

Mai mult decât atât, avem numit un Responsabil cu protecția datelor (“DPO”), care poate fi contactat de orice persoană în legătură cu orice aspecte legate de modul în care Enevo prelucrează datele cu caracter personal, respectiv prin transmiterea unei sesizări la:

 

• adresa sediu: Str. Grigore Mora nr. 31, sector 1, Bucuresti;

• adresa de e-mail: office@rmlegal.ro;

În continuare vă prezentăm: scopurile în care utilizăm datele cu caracter personal,  categoriile de date cu caracter personal prelucrate în cadrul activității noastre, cine sunt persoanele vizate de aceste prelucrare, către cine dezvăluim sau transferăm date cu caracter personal, cât timp păstrăm, în ce fel asigurăm securitatea lor, precum și care sunt drepturile pe care persoanele vizate și modul în care le pot exercita.

 

Vă rugăm sa cititi cu atenție aceasta politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal și care sunt drepturile dumneavoastră din perspectiva legislației aplicabile regimului de protecție a prelucrărilor de date cu caracter personal.

1. Cine este ENEVO?

ENEVO ENERGIE SA. (denumită în cele ce urmează „ENEVO” sau „Operatorul”) este o societate românească ce activează în domeniul energie regenerabile, persoana juridică română cu sediul în Bucureşti, Sector 2, sediul str. Piaţa Pache Protopopescu nr.9, înregistrată la Registrul Oficiul Comerţului sub nr. J40/5153/2014 având CUI RO33110123.

 

2. Cum colectam datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate prin site-ul nostru sunt:

- furnizate direct de dvs. (de exemplu, cand ne contactați prin intermediul formularelor sau al datelor de contact pe care vi le punem la dispoziție);

- observate de noi atunci cand navigați pe site-ul nostru web (cookie-uri, IP, etc.).

 

2.1. Date furnizate de dumneavoastră în mod direct

A.  Atunci când ne solicitați oferte sau folosiți orice alte formulare/date de contact puse la dispoziție pe site pentru a ne transmite un mesaj general, pentru a ne semnala aspecte legate de serviciile si/sau produsele noastre sau pentru a ne transmite plângeri/sesizări.

Ne puteți contacta prin intermediul datelor de contact puse la dispoziție pe site (prin e-mail sau telefonic). Vom prelucra datele dvs. de contact, precum și alte informații pe care alegeți să ni le transmiteți.

B. Atunci când contactați Responsabilul cu protecția datelor sau pentru a ne comunica aspecte ce țin de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru a trimite o solicitare cu privire la datele dvs. cu caracter personal, vă punem la dispoziție, în plus fata de adresa e-mail dedicată, numar de telefon si fax si un formular special pe site, pentru a ne putea contacta, in scris, într-un mod rapid. Prin intermediul acestui formular va solicitam anumite date cu caracter personal (nume si prenume, adresa de e-mail) pentru a vă putea raspunde sau pentru a va putea identifica drept persoana vizată.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada legală de maxim 3 ani de la data soluționării definitive a cererii/solicitării, pentru a servi ca probă în desfăsurarea eventualelor litigii sau în scopul respectarii procedurilor administrative implementante la nivelul Enevo. De asemenea, datele vor fi puse la dispozitia societatilor din cadrul Grupului ENEVO, care sunt vizate în cererea dvs.. Prelucrăm aceste date cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim de a vă identifica drept persoană vizată și de a comunica cu dvs. despre stadiul soluționării cererii sau sesizării dvs.

C. În situația în care doriti să raportati o încălcare a regulilor de etică și integritate aveți la dispozitie intr-un mod direct si facil, prin datele de contact ale Enevo astfel cum au fost mai jos menționate, posibilitatea de a ne aduce la cunostință orice informatie cu privire la fapte de ce privesc încălcarea valorilor etice și a regulilor de conduita impuse în cadrul Grupul ENEVO, salariatilor și colaboratorilor săi, (ex. fapte de corupție, conflict de interese, frauda, concurență neloiala, nerespectarea procedurilor interne, etc.).

În acest scop, vom prelucra date cu caracter personal referitoare la tipul sesizării, categoria din care face parte raportorul si detalii legate de sesizarea propriu-zisa (ex. avertizor anonim sau asumat, nume, prenume raportor, adresa de corespondenta, nr. de telefon, calitatea raportorului de angajat/ furnizor/ client/ acționar/ altele, numele/ funcția persoanei suspectate, data incidentului/ faptei, tipul faptei, orice alte detalii).

Este în interesul nostru legitim să prevenim și să descoperim orice încălcări ale dispozițiilor legale săvârsite de salariații/ colaboratorii noștri care ne pot afecta reputația, patrimoniul sau răspunderea în fața autorităților abilitate.

D. Atunci când ne contactați în orice alt mod

Ne puteți contacta prin intermediul detaliilor puse la dispoziție pe website (prin e-mail, telefonic sau prin orice alte formulare sau mijloace puse la dispoziție). Vom prelucra datele dvs. de contact, precum și alte informații pe care alegeți să ni le transmiteți.

Prelucrăm aceste date cu caracter personal în baza interesului nostru legitim, pentru a răspunde la întrebarile și solicitările dvs. Vom reține aceste date pentru o perioadă maximă de 3 ani.

2.2. Date observate în urma navigării pe site-ul enevoenergie.ro

 

Site-ul nostru web colectează anumite informații în mod automat și le stochează în fișiere log. Informațiile pot include adresele protocolului de internet (IP), regiunea sau locația generală unde terminalul (ex: calculatorul, telefonul) sau dispozitivul dvs. acceseaza internetul, tipul browser-ului, sistemul de operare si alte informatii privind utilizarea site-ului web, inclusiv un istoric al paginilor pe care le vizualizați. Utilizăm aceste informatii pentru a ne ajuta să concepem site-ul nostru astfel încât să corespundă cât mai bine nevoilor Utilizatorilor noștri.

 

3. Categorii de persoane vizate și Scopurile prelucrării

 

În cadrul activității desfășurate, Enevo prelucrează în principal datele cu caracter personal aparținând clienților săi, reprezentanți legali și persoane de contact ale partenerilor săi contractuali, angajați sau candidați aflați într-o campanie de recrutare in vederea accesării unui post la nivelul Societății, vizitatori si/sau Utilizatori ai site-ului și nu in ultimul rând orice alte persoane fizice care se afla sau nu într-o relație juridica cu Enevo, în calitatea acestora de Persoane vizate.

Această politica se adresează Persoanelor vizate, așa cum sunt acestea definite mai sus, fiind exceptați angajații Enevo, a căror informare se realizează prin alte mijloace.

Ori de cate ori va fi posibil, Enevo va căuta să își îndeplinească in mod direct fata de Persoanele vizate obligația de informare privind prelucrarea datelor lor. În cazul în care nu va regăsiți in mod explicit printre Persoanele vizate și doriți să vă exercitați drepturile conferite de RGPD cu privire la datele dvs. personale sau să obțineți informații suplimentare în legătură cu aceste date, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile prevăzute in prezenta politică.

Prelucrăm date personale ale Clienților noștri în scopul executării corespunzătoare a contractelor încheiate prin intermediul site-ului https://enevoenergie.ro/. Aceasta înseamnă că datele sunt necesare în special pentru:

 • verificarea identității pentru confirmarea calității de client;

 • încheierea și executarea contractelor de prestări servicii sau de achiziție produse;

 • colectarea debitelor și recuperarea creanțelor;

 • realizarea de raportări către instituțiile competente sa le recepționeze, in conformitate cu prevederile legale aplicabile;

 • realizarea analizelor și ținerea evidentelor de gestiune economică, financiară și/sau administrativă;

 • apărarea în justiție a drepturilor și intereselor Enevo, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor proceduri;

 • efectuarea controalelor, precum si realizarea activităților de audit sau investigații;

 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură;

 • dovedirea contractelor și înțelegerilor în cadrul discuțiilor, inclusiv telefonice prin consemnarea aspectelor discutate inclusiv prin înregistrarea audio;

 • transmiterea de mesaje marketing conform consimțământului exprimat de clienți in cadrul unor formulare/declarații dedicate;

 • colectarea opiniei clienților cu privire la calitatea serviciilor;

 • efectuarea de analize interne;

 • arhivarea, asigurarea securității sistemelor informatice;

 • prevenirea fraudelor.

Daca sunteți reprezentat legal sau persoana de contact angajat al unui partener contractual Enevo putem prelucra datele dvs. personale in scopuri precum:

 • încheierea și desfășurarea contractelor;

 • realizarea de raportări către instituțiile competente să le recepționeze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

 • realizarea analizelor și tinerea evidentelor de gestiune economică, financiară și/sau administrativă;

 • apărarea în justiție a drepturilor si intereselor Enevo, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor proceduri;

 • efectuarea controalelor, precum si realizarea activităților de audit sau investigații;

 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură;

 • transmiterea de mesaje marketing;

 • efectuarea de analize interne;

 • arhivarea, asigurarea securității sistemelor informatice;

 • prevenirea fraudelor.

 

Daca sunteți un candidat pentru posturi disponibile in cadrul Enevo putem prelucra datele dvs. personale in scopuri precum:

 • recrutare;

 • analize interne;

 • arhivarea, asigurarea securității sistemelor informatice;

 • prevenirea fraudelor.

 

In cazul in care sunteți un vizitator al site-ului Enevo, putem prelucra datele dvs. personale prin intermediul cookies sau a altor tehnologii similare condițiile descrise pe larg in cadrul politicii de cookies disponibila aici. De asemenea, vom prelucra datele personale pe care dvs. ni le furnizați atunci când folosiți site-ul Enevo pentru înregistrarea de cereri sau reclamații.

În astfel de situații, vom prelucra datele dumneavoastră în scopuri precum:

 • analize interne;

 • arhivarea, asigurarea securității sistemelor informatice;

 • prevenirea fraudelor;

 

Enevo poate prelucra date personale aparținând și altor categorii de persoane, în afara celor menționate în mod expres aici. Aceste persoane pot fi membri ai familiilor clienților sau angajaților Enevo, petiționari sau persoane ale căror date personale intra în posesia Enevo. Daca doriți informații mai detaliate despre despre prelucrarea datelor dvs. personale și nu vă regăsiți într-una dintre categoriile menționate în mod expres aici, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile prevăzute în prezenta informare.

4. Tipul datelor personale prelucrate:

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal, care sunt necesare pentru ca dumneavoastră:

În cazul clienților si potențialilor clienți, vom prelucra date precum:

 • date de identificare: nume, prenume, codul numeric personal (CNP) sau un alt element unic de identificare similar, datele actului de identitate, adresă domiciliu si/sau adresa de comunicare facturi, cetățenia, naționalitate, copie document proprietate/folosință, etc;

 • date de contact: adresa de domiciliu/de reședința, numărul de telefon, adresa de e-mail;

 • opinii în legătură cu relația pe care o aveți cu Enevo;

 • semnătura;

 • date bancare: număr de cont (IBAN), detalii și/ sau istoric tranzacțional, număr de card, număr contract, număr client;

 • date care țin de executarea/desfășurarea contractului încheiat;

 • date referitoare la activitatea frauduloasa/potențial frauduloasă, constând in date referitoare la acuzații și condamnări legate de infracțiuni precum frauda, spălarea de bani și finanțarea actelor de terorism;

 • orice alte date cu caracter personal aparținând clienților, care ne sunt aduse la cunoștința în diverse contexte de către alți clienți sau de către orice alte persoane.

 

În anumite situații, în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare rezultate dintr-o solicitare a clientului, pe langă datele sale personale, datele personale pe care le prelucram pot aparține și următoarelor categorii de persoane vizate: mandatari si/ sau reprezentanti legali sau convenționali ai clientului, persoane de contact ale clientului, împuterniciti sau utilizatori ai clientului, etc.

Datele personale ale acestora sunt preluate din documentatia de initiere si/ sau executare a relatiei contractuale cu clientul, Enevo neavând posibilitatea practică de a asigura o informare directă a acestor persoane privind prelucrarea datelor lor personale. În acest caz, este responsabilitatea clientului de a informa respectivele persoane vizate cu privire prelucrarea si scopul prelucrării datelor lor personale, în relația cu el.

 

Daca sunteți reprezentat legal sau persoana de contact angajat al unui partener contractual Enevo, vom prelucra date, precum:

 • date de identificare: nume, prenume, data si locul nașterii, codul numeric personal (CNP) sau un alt element unic de identificare similar, datele actului de identitate, adrese, etc;

 • date de contact: adresa poștală, numărul de telefon, adresa de e-mail;

 • cetățenia;

 • semnătura;

 • poziția ocupata;

 • alte date, precum date despre ocupație.

 

În cazul în care sunteți un candidat pentru posturi disponibile în cadrul Enevo, vom prelucra datele pe care ni le faceți disponibile in CV, diplome, certificări si orice alte date personale relevante pe care ni le oferiți sau le obținem din alte surse, precum angajați anteriori.

 

În cazul in care sunteți un vizitator al site-ului Enevo, vom prelucra date precum cele prelucrate prin intermediul cookies, adresa IP, date despre echipamentul utilizat pentru accesarea site-ului și datele pe care alegeți să ni le furnizați într-o cerere, sesizare sau reclamație.

 

În cazul altor categorii de persoane, vom prelucra date precum date de identificare sau orice alte date relevante circumstanțelor, în condițiile legii.

 

5. Sursele datelor cu caracter personal

 

De regula, datele cu caracter personal prelucrate de Enevo sunt obținute direct de la Persoanele vizate. Astfel, Enevo colectează date personale direct de la:

 • clienți, în contextul încheierii și desfășurării relațiilor contractuale;

 • candidați pentru posturi disponibile in cadrul Enevo;

 • vizitatori ai site-ului Enevo.

 

Cu toate acestea, exista situații când datele sunt colectate din alte surse, cum ar fi:

 • de la autorități sau instituții publice (ex. instanțe de judecata, executori judecătorești, BNR,), notari, avocați;

 • de la societăți de asigurare;

 • de la bănci;

 • de la organizații internaționale de plata;

 • din surse publice, precum Oficiul National al Registrului Comerțului, ANAF;

 • de la furnizori de baze de date, inclusiv entități abilitate sa administreze baze de date cu persoanele acuzate de finanțarea actelor de terorism si cele expuse politic;

 • de la entități din grupul Enevo;

 • de la parteneri contractuali;

 • de la societăți de recuperare a debitelor/creanțelor;

 • alte surse

 

6. Temeiurile pentru prelucrarea datelor

 

Temeiurile in baza cărora Enevo poate prelucra date cu caracter personal pot fi:

 • încheierea/executarea contractelor încheiate cu Enevo;

 • îndeplinirea unei obligații legale ale Enevo;

 • realizarea interesului legitim al Enevo si/sau al unor terți (exemplu raportare către grupul de societăți din care facem parte);

 • consimțământul persoanelor vizate.

 

A. Prelucrarea pentru încheierea/executarea unui contract sau pentru realizarea demersurilor precontractuale

În acest caz, prelucrarea are la baza executarea contractului la care dumneavoastră sunteți parte și/sau demersurile necesare în vederea încheierii contractului respectiv, la cererea dumneavoastră (exemplu: emiterea unei oferte).

 

B. Prelucrarea pentru îndeplinirea obligațiilor legale

Avem obligația legala de a prelucra și stoca datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale de documentare si păstrare, datele dumneavoastră sunt prelucrate și: în scopuri de gestiune financiar-contabila, conform legislației fiscale; în scopuri de audit intern, audit extern sau audit financiar; în scopuri de raportare către instituțiile si autoritățile statului, conform legislației speciale aplicabile, inclusiv pentru îndeplinirea activităților aferente controalelor autorităților (ex. ANAF, ANPC, BNR, ANSPDCP, etc.) conform reglementarilor în vigoare și/ sau răspuns la solicitările venite din partea autorităților, pentru administrarea popririlor și sechestrelor, conform Codului de Procedura Civila și Penala, în scopuri de asigurare a continuității afacerii, a măsurilor de securitate a datelor in sisteme (inclusiv stocare bazelor de date si a bazelor de back-up) precum și pentru păstrarea, depozitarea și arhivarea documentelor.

 

C. Prelucrarea pentru realizarea interesului legitim al Enevo si/sau al unor terți.

Temei legal avut in vedere în scopuri de raportare către grupul de societăți din care facem parte (‘Grupul’);

Prelucrăm datele dumneavoastră personale în vederea colectării debitelor, recuperării creanțelor si executării silite a sumelor datorate și în vederea exercitării sau apărării oricăror drepturi si interese legale ale Enevo. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este interesul nostru legitim de a ne valorifica drepturile pe care le avem rezultate din relațiile contractuale cu clienții noștri, precum și de a avea implementat un mecanism eficient pentru identificarea și prevenirea fraudelor.

Mai mult decât atât, prelucram datele dumneavoastră personale si pentru îmbunătățirea produselor si serviciilor furnizate si pentru adaptarea continua a acestora la nevoile clientelei sau la cerințele de reglementare, prin optimizarea fluxurilor si a reglementarilor interne, analiza statistica si segmentarea clienților, proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor IT. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este interesul nostru legitim in contextul desfășurării obiectului de activitate.

În anumite cazuri, atunci când Persoanele vizate refuza prelucrarea datelor personale, este posibil să nu vă putem oferi serviciile si produsele noastre sau să nu putem desfășura relația contractuală.

 

D. Prelucrarea în temeiul consimțământului persoanelor vizate (scop de marketing)

Daca doriți să participați la campaniile noastre de marketing, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră expres pentru a vă putea prelucra datele cu acest scop.

În cazul în care ni l-ați acordat, sunteți îndreptățit să vă retrageți acest consimțământul oricând, pentru una sau pentru toate operațiunile de prelucrare prezentate de mai sus, fără a indica vreun motiv, printr-o cerere scrisa, astfel:

În anumite cazuri concrete, cu stricta respectare a drepturilor si libertăților persoanelor, și doar în situația in care nu v-ați opus in mod expres unei prelucrări cu acest scop, vă putem transmite comunicări comerciale și în temeiul interesului nostru legitim de a promova produse și servicii similare celor pe care le dețineți deja la noi sau pentru evaluarea calității serviciilor oferite de terții împuterniciți ce acționează în relația cu dumneavoastră, în numele și pe seama noastră.

De asemenea, în cazul furnizării serviciilor la distanta, înregistram comunicările prin canale digitale (ex. fax, email) și apelurile și convorbirile telefonice, în scopul eficientizării și îmbunătățirii serviciilor acordate, precum și al executării in condiții optime a contractelor, respectiv al realizării tranzacțiilor telefonice și online. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este consimțământul dumneavoastră.

 

7. Procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri

 

Enevo nu prelucrareaza datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul unor procese decizionale automatizate. Cu toate acestea, în cazul in care se va impune ca necesar o astfel de prelucrare de date/flux operațional de date, conform prevederilor legale aplicabile vă vom informa în prealabil și totodată veți avea oricând dreptul de a solicita intervenția umana în procesul de decizie.

 

8. Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate, pot fi dezvăluite către categorii de destinatari precum: 

 • partenerii contractuali Enevo care intermediază sau asista activitatea noastră (e.g. magazine partenere);

 • către furnizorii noștri de servicii, care acționează in calitate de persoane împuternicite de operator, si strict in baza instrucțiunilor documentate primite de la noi;

 • entități din cadrul grupului Enevo;

 • cesionari;

 • parteneri contractuali (e.g. auditori, curieri);

 • organizații internaționale de plata;

 • procesatori de plați;

 • societăți de colectare debite restante/creanțe;

 • agentii media sau de marketing;

 • servicii website: analitice, publicitare;

 • furnizorii de sisteme de tehnologia informatiei si support;

 • terțe părți – operatori asociați (ex. agenții de colectare debite / recuperare a creanțelor, avocați, evaluatori autorizați, consultanți, notari publici, executori judecătorești, etc) si autorități (cum ar fi poliție, parchet, instanțele judecătorești, organe fiscale locale etc.) , atunci cand activitatea lor impune cunoasterea datelor sau atunci cand legea ne impune sa le divulgam;

 • alte terțe părți - instituții si autorități publice si private din Romania;

 • entități către care Enevo a externalizat furnizarea de servicii.

 

De asemenea, vom mai putea dezvalui datele dvs. cu caracter personal către alti terți, în următoarele situații:

 • în cazul in care ne solicitati sau ne dati acordul în acest sens;

 • persoanelor care pot demonstra ca dețin autoritatea legala de a acționa în numele dvs.;

 • în cazul in care avem obligația de a dezvălui datele dvs. cu caracter personal pentru a respecta o obligatie legală sau o solicitare din partea autorităților.

 

Tertii cu care alegem sa împărtășim informatiile dvs. cu caracter personal conform celor de mai sus sunt limitați (prin lege si contractual) în capacitatea lor de a utiliza datele cu caracter personal strict pentru scopurile specifice identificate de noi. Ne vom asigura întotdeauna ca oricare terți cu care alegem sa împărtașim datele cu caracter personal sunt supusi obligatiilor privind protecția datelor. Cu toate acestea, pentru evitarea oricărei neclarități, acest lucru nu poate fi aplicabil atunci cand divulgarea nu este decizia noastra (de exemplu, daca trebuie sa furnizam datele cu caracter personal ca urmare a unei solicitari obligatorii din partea unei autoritati publice).

Datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvaluite catre orice alta societate care este membra a grupului nostru în cazul in care considerăm ca acest lucru este în interesul nostru legitim, pentru scopuri administrative interne (de ex. gestionarea datelor în sisteme informatice interne sau pentru auditarea și monitorizarea proceselor noastre interne. Accesul la informații este limitat la personalul care are nevoie să cunoască informațiile cu caracter personal.

Este posibil să transmitem datele personale ale persoanelor vizate inclusiv în afara Spațiului Economic European. În acest caz, vom lua toate măsurile cerute de legea pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale precum și a exercițiului drepturilor dumneavoastră cu privire la datele dumneavoastră personale. Mai mult decât atât, garantăm că Enevo nu vă transmite aceste date decât celor în drept să le cunoască, cu respectarea principiilor și obligațiilor stabilite de legislația aplicabilă.

 

9. Cât timp păstram datele cu caracter personal

 

Enevo păstrează datele personale pentru o perioada cât mai scurta posibila, având in vedere scopul pentru care au fost colectate și prelucrate. În unele situații, legea impune un anumit termen de păstrare a datelor personale.

Păstram datele dumneavoastră doar pe durata și în măsură in care este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau daca exista o obligație legala în acest sens. Prelucrarea de date cu caracter personal pentru scopurile menționate in acest document se va derula pe toata perioada incare aveți/veți avea statut de client al Enevo. Anumite informații (care pot include si date cu caracter personal) privind derularea si executarea relației contractuale dintre dumneavoastră și Enevo, vor continua sa fie reținute în arhivele Enevo și, după caz, prelucrate după încetarea relației contractuale doar în legătură cu raportul contractual dintre părți și în condițiile prevăzute de reglementările legale aplicabile.

Pentru scopurile de prelucrare bazate pe consimțământul dumneavoastră, datele vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului.

Enevo respectă obligațiile legale de păstrare a datelor si documentației relevante, după cum urmează:

 • datele personale prelucrate in scopul participării dumneavoastră la o campanie de recrutare, demarata de Enevo, prelucrare efectuata pana la 1 an, de la înregistrarea datelor dumneavoastră;

 • datele personale ale clienților noștri care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitatea financiara se păstrează în arhivele companiilor Enevo timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității;

 • în cazul apărării si exercitării drepturilor si intereselor noastre legale, datele dumneavoastră necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție.

 

 

10. Drepturi pe care le aveți potrivit RGPD

Potrivit RGPD, orice persoana se bucura de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare: dreptul dumneavoastră de a primi informații privind operațiunile de prelucrare efectuate de către noi asupra datelor dumneavoastră. Respectarea acestui drept se realizează prin prezenta informare;

 • dreptul de acces: dreptul dumneavoastră de a obține din partea noastră o confirmare daca prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc si, în caz afirmativ, acces la datele respective și la furnizarea de informații specifice privind prelucrarea lor;

 • dreptul la rectificarea datelor: dreptul dumneavoastră de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care va privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

 • dreptul la ștergere: dreptul dumneavoastră de a obține, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in măsură in care sunt îndeplinite următoarele condiții prevăzute de RGPD: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către noi; (ii) va retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) va opuneți prelucrărilor de date personale efectuate de noi. Va puteți opune doar prelucrărilor care au ca temei legal realizarea intereselor noastre legitime, pentru care noi nu avem interese si motive legitime care sa prevaleze in ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal de către noi; (v) datele dumneavoastră trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine;

 • dreptul la retragerea consimțământului: dreptul dumneavoastră de a va retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor realizate anterior acestui moment.

 • dreptul de opoziție: dreptul dumneavoastră de a va opune, din motive legate de situația particulara in care va aflați, prelucrării efectuate de noi având ca temei juridic realizarea intereselor noastre legitime.

 

Dacă vă veți opune unor astfel de prelucrări, noi nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului in care vom putea demonstra ca avem motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertăților dumneavoastră sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru in instanța.

 • dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul dumneavoastră de a obține restricționarea prelucrărilor ulterioare in oricare din următoarele situații prevăzute de RGPD: (i) contestați exactitatea datelor pe care noi le prelucram. Prelucrarea va fi restricționată pentru o perioada care ne va permite sa verificam exactitatea datelor contestate; (ii) Prelucrarea datelor de către noi este ilegala, iar dumneavoastră nu doriți ștergerea datelor, ci doar solicitați restricționarea utilizării lor de către noi; (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanța; (iv) va opuneți prelucrării. In aceasta situație, prelucrarea va fi restricționată pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră. In cazul in care ati obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către noi înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

 • dreptul la portabilitatea datelor: dreptul dumneavoastră de a solicita, în condițiile legii, ca Enevo furnizarea anumitor date într-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat si, eventual, solicitarea privind transmiterea acestor date către terți;

 • dreptul de a se opune unei decizii individual automatizate inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automata care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dumneavoastră, cum ar fi comportamentul de plata, situația financiara, comportamentul in trafic etc.), care produce efecte juridice care va privesc sau care va afectează in mod similar într-o măsură semnificativa.;

 • dreptul de a depune o plângere: dreptul dumneavoastră de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal in cazul considerați că v-au fost încălcate drepturile, folosind datele de contact următoare: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania - anspdcp@dataprotection.ro

 

Pentru a da curs solicitărilor de exercitare a drepturilor menționate anterior, avem dreptul de a solicita și prelucra informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea dumneavoastră. După identificarea dumneavoastră, vă vom furniza un răspuns la solicitarea transmisa în vederea exercitării drepturilor de mai sus, in termen de cel mult o luna de la data primirii cererii.

 

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, sau pentru orice întrebări despre prelucrarea datelor cu caracter personal realizata de Enevo, persoanele vizate pot utiliza datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor desemnat de societatea noastră, trimițând cererea la:

 • adresa sediu: Str. Piata Pache Protopopescu nr. 9, sector 2, București;

 • adresa de e-mail: office@enevoenergie.ro;

 

11. Dispoziții finale.

 

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate(politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a proteja confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal și a modului în care acestea sunt prelucrate conform prevederilor RGPD și standardelor aplicabile.

Mai mult decât atât, ne asiguram ca datele cu caracter personal sunt corecte si actualizate, colectarea si implicit prelucrarea acestora fiind întemeiată și absolut necesară în vederea atingerii scopurilor ce stau la baza activităților de prelucrare, astfel cum au fost acestea dispuse la nivelul Enevo.

De asemenea, angajații Enevo au fost instruiti să protejeze datele dumnevoastra cu caracter personal având obligația de a păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrează în cadrul activității lor. Stocarea și distrugerea oricaror date cu caracter personal, la încetarea activităților de prelucrare se face în siguranță, respectând politicile și procedurile interne.

Nu in ultimul rând, Enevo se asigură că partenerii săi contractuali care au acces la datele cu caracter personal și care acționează în calitate de persoană împuternicită respecta obligatiile legale, aplicabile, aferente calitătii acestora.

Partenerii contractuali care acționează în calitate de persoană împuternicită a Enevo prelucreaza datele cu caracter personal în conformitate cu instrucțiunile primite și garantand respectarea cerințelor de securitate și confidențialitate a datelor cu caracter personal prelucrate.

Politicile și procedurile interne Enevo privind reglementarea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate intern sunt revizuite și actualizate periodic în acord cu reglementările aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal, pentru a oferi garanția respectării drepturilor și libertăților persoanelor vizate.

12. Modificari ale acestei Politici

 

Aceasta politica poate fi modificata ori de cate ori consideram necesar, urmand sa fie adusa la cunostinta prin postarea pe site-ul nostru.

bottom of page